Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
23/05/1969 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công ước 
Hiệu lực:
23/05/1969 
Trích yếu:
CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: