Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
QUYẾT ĐỊNH 2312/QĐ-TTG 
Số Ký hiệu:
2312/QĐ-TTG 
Ban hành:
20/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/12/2016 
Trích yếu:
QUYẾT ĐỊNH 2312/QĐ-TTG NĂM 2016 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1965 VỀ TỐNG ĐẠT RA NƯỚC NGOÀI GIẤY TỜ TƯ PHÁP VÀ NGOÀI TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 
Nội dung Tập tin Đính kèm: