Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
31/10/2003 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công ước 
Hiệu lực:
31/10/2003 
Trích yếu:
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG (TIẾNG VIỆT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm: