Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị định số 65/2012/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
65/2012/NĐ-CP 
Ban hành:
09/06/2012 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
09/06/2012 
Trích yếu:
Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam