Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị định số 88/NĐ-CP  
Số Ký hiệu:
88/NĐ-CP 
Ban hành:
23/10/2012 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
23/10/2012 
Trích yếu:
Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam