Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư số 06/2012/TT-BNG 
Số Ký hiệu:
06/2012/TT-BNG 
Ban hành:
23/10/2012 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
23/10/2012 
Trích yếu:
Thông tư số 06/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao : Về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 
Nội dung Tập tin Đính kèm: