Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Luật số 08/2007/QH12 
Số Ký hiệu:
08/2007/QH12 
Ban hành:
21/11/2007 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Luật 
Hiệu lực:
21/11/2007 
Trích yếu:
Luật số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội về Tương trợ tư pháp 
Nội dung Tập tin Đính kèm: