Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Công ước viên năm 1963  
Số Ký hiệu:
1963  
Ban hành:
24/04/1963 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công ước 
Hiệu lực:
24/04/1963 
Trích yếu:
Công ước viên năm 1963 của Bộ Ngoại giao về quan hệ Lãnh sự 
Nội dung Tập tin Đính kèm: