Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư 02/2013/TT-BNG 
Số Ký hiệu:
02/2013/TT-BNG 
Ban hành:
25/06/2013 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
25/06/2013 
Trích yếu:
Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực 
Nội dung Tập tin Đính kèm: