Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg 
Số Ký hiệu:
58/2012/QĐ-TTg 
Ban hành:
24/12/2012 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/12/2012 
Trích yếu:
Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: