Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị định  
Số Ký hiệu:
65/2012/NĐ-CP 
Ban hành:
06/09/2012 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
06/09/2012 
Trích yếu:
Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP 
Nội dung Tập tin Đính kèm: