Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư 43/2011/TT-BCA 
Số Ký hiệu:
43/2011/TT-BCA 
Ban hành:
29/06/2011 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
29/06/2011 
Trích yếu:
Thông tư 43/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam