Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư số 41/2011/TT-BCA  
Số Ký hiệu:
41/2011/TT-BCA  
Ban hành:
29/06/2011 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
29/06/2011 
Trích yếu:
Thông tư số 41/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào