Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ 
Số Ký hiệu:
18/QĐ-SNgV 
Ban hành:
05/07/2020 
Người ký:
Lê Phú Hòa 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/07/2020 
Trích yếu:
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ