Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Công tác lãnh sự

Công tác lãnh sự
Thứ 6, Ngày 09/02/2018, 15:00
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2018
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM (tính đến tháng 11/2009)


Số TT

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có

hiệu lực

1

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ap-ga-ni-xtan

28/12/1987

Đã có hiệu lực

2

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ba Lan

27/9/1979

31/7/1980

3

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Bun-ga-ri

01/10/1979

21/6/1980

4

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Cuba

31/8/1971

Đã có hiệu lực

5

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Hung-ga-ri

11/10/1979

Đã có hiệu lực

6

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – I-rắc

26/11/1990

3/12/1992

7

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Lào

20/11/1985

11/7/1986

8

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Liên xô (cũ)[1]

29/9/1978

11/08/1979

9

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Mông cổ

03/12/1979

20/4/1980

10

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ni-ca-ra-goa

06/9/1983

13/9/1985

11

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Pháp

21/12/1981

01/11/1983

12

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Tiệp khắc (cũ)[2]

14/02/1980

Đã có hiệu lực

13

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Uc-rai-na

08/6/1994

Đang có hiệu lực

14

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ru-ma-ni

08/7/1995

Đang có hiệu lực

15

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Căm-pu-chia

27/01/1997

27/02/1997

Đang có hiệu lực

16

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Trung Quốc

19/10/1998

Đang có hiệu lực

17

Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Úc

2003

Đang có hiệu lực

18

Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Belarus

07/4/2008

Đã có hiệu lực

[1] Hiện có hiệu lực với LB Nga

[2] Hiện có hiệu lực với Cộng hòa Séc và Cộng hòa Xlôvakia​

Lượt người xem:  Views:   473
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by