Tin Tức
Thứ 5, Ngày 19/11/2020, 11:00
Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2020
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 về việc ban hành Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025

Mục tiêu của Chương trình là tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thúc đẩy quan hệ của nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Cụ thể: Củng cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ và các đối tác phát triển khác; Duy trì, nâng cao giá trị và hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại cũng như chủ trương tích cực hội nhập quốc tế và xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Nguyên tắc vận động:​​

- Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển khác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước và góp phần phát triển đất nước, củng cố hòa bình trên thế giới.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các bên và sự tham gia của người dân trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

-  Xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển khác trên cơ sở đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

- Công tác vận động và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam; định hướng và chính sách phát triển của Nhà nước Việt Nam trong từng giai đoạn; định hướng và ưu tiên của Bộ, ngành, địa phương trong từng lĩnh vực cụ thể.​ 

Với các mục tiêu đề ra, Chương trình đề ra các nội dung ưu tiên hợp tác:

- Định hướng ưu tiên theo lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo,Y tế, Đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn, Giải quyết các vấn đề xã hội, Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, Khắc phục hậu quả chiến tranh, Văn hóa-thể thao và du lịch.

 - Định hướng ưu tiên theo địa bàn: Ưu tiên các tỉnh nghèo, các tỉnh miền núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nội dung ưu tiên cụ thể cần được xác định theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, từ khu vực nông thôn đến khu vực đô thị.

Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong việc tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025, Chương trình cũng nêu các biện pháp cụ thể:

- Quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các đoàn thể và người dân về công tác phi chính phủ nước ngoài và ý nghĩa việc tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, và các đối tác phát triển nước ngoài khác.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ, các đối tác khác viện trợ và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án cho Việt Nam.
- Tăng cường phổ biến, chia sẻ thông tin về quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các đối tác nước ngoài khác và công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài
- Đổi mới và đa dạng phương thức, đối tượng quan hệ hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá để nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
- Nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phi chính phủ nước ngoài.
(Xem toàn văn Chương trình  QĐ_TTg_1225.rar )​

Lượt người xem:  Views:   150
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức