Tin Tức
Thứ 3, Ngày 17/11/2020, 15:00
Chuẩn hóa thủ tục hành chính của Phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2020

THÔNG BÁO

Về thực hiện thủ tục hành chính của Phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

Thực hiện Công văn số 2478/UBND-NC ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cập nhật Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp;

Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao, Phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa, cập nhật tổng số 02 TTHC hiện đang áp dụng, bao gồm:

Mã TTHC
Tên thủ tục hành chính Mẫu biểu
2.002311Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủMẫu số 01

Đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ...

2.002312​Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủMẫu số 01

Đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ...

2.002313​Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
​Không
2.002314Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủMẫu số 01

Đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ...

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Phụ lục I, Phụ lục II

Các thủ tục hành chính nêu trên được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.binhduong.gov.vn/Bo-thu-tuc-hanh-chinh) để thuận tiện cho việc tra cứu và cập nhật của tổ chức và công dân.

Khuyến khích tổ chức và công dân chọn hình thức giao dịch (nộp và trả hồ sơ) giải quyết thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích; nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 05 thủ tục hành chính về xin phép tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế và cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​


Lượt người xem:  Views:   7865
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức