Tin Tức
Thứ 2, Ngày 05/12/2022, 09:00
Từ 28/11, thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2022
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo triển khai thí điểm mô hình hợp nhất Cổng Dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Dương thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cụ thể, bắt đầu sử dụng Phần mềm thí điểm từ 7 giờ 30 phút, ngày 28/11/2022.

Đối với 7 sở tham gia triển khai thí điểm (Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Tài chính): Truy cập Phần mềm thí điểm (motcuabinhduong.binhduong.gov.vn) để tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC kể từ ngày 28/11/2022 đối với các hồ sơ hành chính được nộp trên Cổng Dịch vụ công mới của tỉnh và nộp trực tiếp tại quầy.

Đối với các hồ sơ giải quyết TTHC được nộp trước ngày 28/11/2022 thì vẫn truy cập Phần mềm Một cửa hiện tại (motcua.binhduong.gov.vn:7979) để tiếp nhận và xử lý cho đến khi hoàn thành.

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai thí điểm: Truy cập Phần mềm Một cửa hiện tại (motcua.binhduong.gov.vn:7979) để tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC. Đồng thời trải nghiệm sử dụng các phân hệ, chức năng Phần mềm thí điểm, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về sự thay đổi về giao diện, tính năng nộp hồ sơ trực tuyến trên nền tảng mới.

Đồng thời phân công nhân sự phối hợp với đơn vị triển khai để hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Phần mềm thí điểm với các thông tin: Địa chỉ truy cập: dichvucong.binhduong.gov.vn. Tài khoản: sử dụng tài khoản của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập hệ thống (trường hợp chưa có tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).  Đăng ký và sử dụng tính năng đăng nhập đồng bộ bằng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sử dụng các phương thức xác thực bằng tài khoản ký số từ xa (Smart CA, USB Token ký số).

Đơn vị triển khai phân công nhân sự hỗ trợ trực tiếp các cơ quan, đơn vị sử dụng Phần mềm thí điểm từ ngày 28/11/2022 đến khi Phần mềm thí điểm cơ bản được sử dụng ổn định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm phục vụ Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố phân công nhân sự tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Phần mềm thí điểm.

Thời gian bảo trì, chuyển đổi, tích hợp hệ thống: Từ 11 giờ 30 phút ngày 26/11/2022 đến 19 giờ 30 phút ngày 27/11/2022. 

Nguồn: binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   101
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức