Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

 
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
 
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM
 
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC (Tính đến tháng 8/2012)
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚCSong phươngDANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
2/9/2018 11:00NoĐã ban hành
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAMSong phươngDANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM
2/9/2018 11:00NoĐã ban hành

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM

(tính đến tháng 11/2009) 

​ 

Số TT

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có

hiệu lực

1

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ap-ga-ni-xtan

28/12/1987

Đã có hiệu lực

2

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ba Lan

27/9/1979

31/7/1980

3

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Bun-ga-ri

01/10/1979

21/6/1980

4

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Cuba

31/8/1971

Đã có hiệu lực

5

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Hung-ga-ri

11/10/1979

Đã có hiệu lực

6

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – I-rắc

26/11/1990

3/12/1992

7

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Lào

20/11/1985

11/7/1986

8

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Liên xô (cũ)[1]

29/9/1978

11/08/1979

9

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Mông cổ

03/12/1979

20/4/1980

10

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ni-ca-ra-goa

06/9/1983

13/9/1985

11

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Pháp

21/12/1981

01/11/1983

12

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Tiệp khắc (cũ)[2]

14/02/1980

Đã có hiệu lực

13

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Uc-rai-na

08/6/1994

Đang có hiệu lực

14

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Ru-ma-ni

08/7/1995

Đang có hiệu lực

15

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Căm-pu-chia

27/01/1997

27/02/1997

Đang có hiệu lực

16

Hiệp định lãnh sự Việt Nam – Trung Quốc

19/10/1998

Đang có hiệu lực

17

Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Úc

2003

Đang có hiệu lực

18

Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Belarus

07/4/2008

Đã có hiệu lực


DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚCSong phươngDANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
(Tính đến tháng 8/2012)
2/9/2018 10:00NoĐã ban hành

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN

 

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Hàn Quốc
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

29/5/2009

30/8/2010

Ô-xtơ-rây-li-a
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

13/10/2008

11/12/2009

Thái Lan
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự

3/3/2010

19/7/2010

Anh

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù

12/9/2008

20/09/2009

 

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH DẪN ĐỘ

 

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

An-giê-ri

Hiệp định về dẫn độ

14/4/2010

Chưa có hiệu lực

Hàn Quốc
(EN - VN)

Hiệp định về dẫn độ

15/9/2003

19/4/2005

 

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

 

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Ấn Độ

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

8/10/2007

11/17/2008

An-giê-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

14/4/2010

Chưa có hiệu lực

An-giê-ri
(VN - FR - AR)

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

14/4/2010

24/6/2012

Anh
(EN - VN)

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

13/1/2009

30/9/2009

Ba Lan

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

22/3/1993

18/1/1995

Bê-la-rút
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự

14/9/2000

18/10/2001

Bun-ga-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

3/10/1986

Đang có hiệu lực

Cu Ba

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự

19/9/1987

Đang có hiệu lực

Đài Loan Trung Quốc

Thỏa thuận tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

12/4/2010

2/12/2011

Hàn Quốc

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

15/9/2003

19/4/2005

Hung-ga-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

18/1/1985

Đang có hiệu lực

Lào

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự

6/7/1998

19/2/2000

Liên Xô (Nga kế thừa)
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

10/12/1981

10/10/1982

Mông Cổ

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

17/4/2000

13/6/2002

Nga
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

25/8/1998

27/8/2012

Nga

Nghị định thư bổ sung Hiệp định tương trợ tư pháp về và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

23/4/2003

27/7/2012

Pháp

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

24/2/1999

1/5/2001

Tiệp Khắc (Séc và Xlô-va-ki-a kế thừa)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự

12/10/1982

16/4/1984

Triều Tiên

Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự

4/5/2002

24/2/2004

Trung Quốc

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự

19/10/1998

25/12/1999

U-crai-na

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

6/4/2000

19/8/2002

ASEAN

Hiệp định ASEAN về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự

29/11/2004

20/9/2005 (chỉ có hiệu lực giữa các nước đã phê chuẩn)

Đài Loan

Thỏa thuận giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

12/04/2010

02/12/2014

Kazakhstan
(EN - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

31/10/2011

28/06/2015