Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 05/12/2017, 14:00
Phòng Lễ tân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2017
Giới thiệu cơ cấu tổ chức phòng Lễ Tân

I. THÔNG TIN CHUNG 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Điện thoại      : (0274) 3. 872.974

Fax                 : (0274) 3. 820.260
Email              : 
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN     

1. Chức năng

Phòng Lễ tân có chức năng giúp Ban Giám đốc Sở quản lý và thực hiện công tác lễ tân đối ngoại theo chương trình và kế hoạch đối ngoại của tỉnh.

Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trình lãnh đạo tỉnh về mức độ và nghi thức ngoại giao trong việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh và những nghi thức đối ngoại cần thiết khác khi tham dự các hoạt động do các cơ quan nước ngoài tổ chức.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Phối hợp với các phòng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch và nội dung làm việc cụ thể để lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài;

b) Phối hợp tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành của Trung ương;

c) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các loại giấy tờ có liên quan phục vụ cho các đoàn đi công tác nước ngoài của các cấp lãnh đạo tỉnh;

d) Hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về lễ tân ngoại giao, nghiệp vụ đối ngoại phục vụ cho việc đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài;

e) Phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế hoặc các hoạt động có sự tham gia của nhân tố nước ngoài diễn ra trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động của các đoàn phóng viên truyền hình và báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

h) Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của tỉnh như: giới thiệu lịch sử, văn hóa, địa lý, truyền thống cách mạng, danh tham thắng cảnh của tỉnh; giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh; doanh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế, chính sách khuyến kích đầu tư của tỉnh...;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Lượt người xem:  Views:   327
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by