CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI
   

1. Sơ lược về Trung tâm:Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Tên giao dịch tiếng Anh: Binh Duong Foreign Service Center. Tên viết tắt: Binh Duong FSC.

Trung tâm có chức năng tư vấn, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và cung cấp các loại hình dịch vụ hành chính công có liên quan đến hoạt động đối ngoại phục vụ nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài cũng như của các tổ chức và công dân Việt Nam. Trung tâm có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh và toàn quốc.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc: Bà Hà Thanh (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, kiêm nhiệm).

- Phó Giám đốc

- Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính

+ Phòng Nghiệp vụ

+ Phòng Sự kiện – Đào tạo

3. Nhiệm vụ của Trung tâm:

1- Tổ chức cung ứng và thực hiện các dịch vụ đối ngoại theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng như của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong khuôn khổ cho phép của pháp luật.

2- Tư vấn, hướng dẫn và cung cấp các dịnh vụ có liên quan đến thủ tục xin cấp hộ chiếu, thị thực xuất, nhập cảnh cho người Việt Nam, thị thực nhập, xuất cảnh cho người nước ngoài, các thủ tục xin gia hạn thị thực tại Việt Nam và các dịch vụ đưa, đón khách trong nước và quốc tế.

3- Cung cấp các loại hình dịch vụ về thư ký, biên phiên dịch, tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ quốc tế và các chương trình sự kiện có liên quan đến hoạt động đối ngoại cho các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

4- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, lập thủ tục cho các dự án đầu tư nước ngoài, các dự án viện trợ phi chính phủ, từ thiện nhân đạo của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

5- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyển chọn, đào tạo và cung ứng lao động người Việt Nam làm việc cho các cơ quan nước ngoài, các tổ chức kinh tế và cá nhân người nước ngoài có văn phòng đại diện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

6- Thu thập, lưu trữ và cung cấp kịp thời cho các bên đối tác nước ngoài những thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về môi trường đầu tư và các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài của Trung ương và của tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật; đồng thời, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong nước tìm hiểu, xác minh tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, uy tín kinh doanh của các bên đối tác nước ngoài.

7- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, các chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức ngoại giao, ngoại ngữ, kinh tế đối ngoại, nghiệp vụ quan hệ quốc tế phục vụ cho yêu cầu hoạt động đối ngoại chung của toàn tỉnh cũng như phục vụ cho nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

8- Tổ chức các chuyến đi tham quan, nghiên cứu, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, trao đổi và giao lưu về văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao và các hoạt động hợp tác hữu nghị khác ở nước ngoài theo cầu của các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu việc riêng về tham quan học tập, du lịch của cán bộ, công chức và công dân Việt Nam.

9- Tổ chức các chuyến đến Bình Dương để khảo sát, tìm hiểu về tiềm năng, cơ hội đầu tư, tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tham quan các khu công nghiệp và các cơ sở kinh tế, văn hóa các địa điểm du lịch của tỉnh theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và các bên đối tác nước ngoài.

10- Thực hiện chế độ quản lý nhân sự, tài sản, tài chính theo quy định của Nhà nước và các nghĩa vụ khác theo luật định.

11- Trung tâm có thể được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ giao thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công tác đối ngoại tại địa phương.

            4. Liên lạc:

Trụ sở: Tầng 19, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0650.3820085.

Hotline: 0908.252.258

Fax: 0650.3820260